۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معرفی اجمالی
نمودار سازمانی دانشگاه الزهرا
نمودار سازمانی مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی
معرفی همکاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه ها</span>گروه ها
بودجه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تشکیلات و تحول سازمانی</span>تشکیلات و تحول سازمانی
تشکیلات و ساختار سازمانی
تحول سازمانی
فرایندهای سازمانی
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ریزی راهبردی و پردازش اطلاعات</span>برنامه ریزی راهبردی و پردازش اطلاعات
برنامه ریزی راهبردی
آمار و پردازش اطلاعات
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگروه ها، شوراها و کمیته ها</span>کارگروه ها، شوراها و کمیته ها
شورای راهبردی
کارگروه تخصصی تحول سازمانی هیات اجرایی منابع انسانی
کمیته نظام پیشنهادها
کمیته بهره وری
کمیته ساماندهی فضای کالبدی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه ها</span>سامانه ها
سامانه نظام پیشنهادها
سامانه هوش سازمانی
سامانه جام(آموزش کارکنان)
سامانه مدیریت مستندات
سامانه تکریم ارباب رجوع
سامانه هیات امنا
سامانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
سامانه فضای کالبدی
سامانه ملی مدیریت ساختار
Collapse آموزش اعضای غیر هیات علمیآموزش اعضای غیر هیات علمی
معرفی
طرح جامع آموزش
بخشنامه آموزش
سامانه جام
فایل های آموزشی
طرح برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت
کارشناس:زوفا بخشایش- داخلی 2034
Collapse برنامه راهبردیبرنامه راهبردی
برنامه ریزی راهبردی
آیین نامه شورا
سند چشم انداز و اهداف کلان دانشگاه
پیوندهای مرتبط
کارشناسان: رقیه ناجی- داخلی 2030 و ناتالی گدایلو- داخلی 2039
Collapse هیات امناهیات امنا
وظایف و اختیارات
اعضای کنونی هیات امناء
اعضای پیشین هیات امناء
آیین نامه داخلی هیات امناء
اسامی اعضاء کمیسیون دائمی
نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی
وظایف کمیسیون دائمی
قوانین و مقررات
سامانه هیات امناء
مسئول دبیرخانه: زهره قاسمی پور -داخلی 2047
هیات امنا
Collapse نظام پیشنهادهانظام پیشنهادها
معرفی
نظام نامه
بخشنامه ها
راهنمای استفاده از سامانه
کارشناس: خدیجه عینی- داخلی 2018
Collapse تحول سازمانیتحول سازمانی
تحول سازمانی
برنامه های تحول سازمانی
ده برنامه تحول سازمانی(درسنامه آموزشی)
طرح تکریم
آموزش اعضای غیر هیات علمی
Collapse مدیران راهبردیمدیران راهبردی
خلاصه گزارش
کارشناس: رقیه ناجی- داخلی 2030
Collapse منو بودجهمنو بودجه
اهداف و وظایف
قوانین و مقررات
سامانه بودجه ریزی برمبنای عملکرد
کارشناسان: افسانه درودیان-داخلی 2048 مژده ذوالفقار-داخلی 2019 و مهناز آشوری- داخلی 2046
Collapse آمارآمار
سالنامه آماری
سامانه BI
نظام نامه آماری
کارشناس: ناتالی گدایلو - داخلی 2039
پیوندهای مرتبط
Collapse تشکیلات و تحول سازمانیتشکیلات و تحول سازمانی
شرح وظایفدانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.