۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معرفی اجمالی
نمودار سازمانی
معرفی همکاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها</span>واحدها
برنامه و بودجه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تشکیلات و تحول سازمانی</span>تشکیلات و تحول سازمانی
تشکیلات
تحول سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش اعضای غیرهیات علمی</span>آموزش اعضای غیرهیات علمی
تربیت مدیران راهبردی ویژه بانوان
آموزش اعضای غیر هیات علمی
آمار و اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه ها</span>سامانه ها
سامانه نظام پیشنهادها
سامانه هوش سازمانی
سامانه جام(آموزش کارکنان)
سامانه مدیریت مستندات
سامانه تکریم ارباب رجوع
سامانه هیات امنا
سامانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
سامانه فضای کالبدی
سامانه ملی مدیریت ساختار
سامانه صندوق (گندم)
فرایندها
Collapse آموزش اعضای غیر هیات علمیآموزش اعضای غیر هیات علمی
معرفی
طرح جامع آموزش
بخشنامه آموزش
سامانه جام
فایل های آموزشی
طرح برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت
کارشناس: رقیه ناجی- داخلی 2030
Collapse برنامه راهبردیبرنامه راهبردی
شورای راهبردی
آیین نامه شورا
سند چشم انداز و اهداف کلان دانشگاه
برنامه راهبردی دانشگاه
برنامه عملیاتی
پیوندهای مرتبط
کارشناس: ناتالی گدایلو- داخلی 2039
Collapse هیات امناهیات امنا
وظایف و اختیارات
اعضای هیات امناء
آیین نامه داخلی هیات امناء
اسامی اعضاء کمیسیون دائمی
نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی
وظایف کمیسیون دائمی
سامانه هیات امناء
کارشناس: زهره قاسمی -داخلی 2047
Collapse نظام پیشنهادهانظام پیشنهادها
معرفی
نظام نامه
بخشنامه ها
راهنمای استفاده از سامانه
کارشناس: افسانه درودیان- داخلی 2048
Collapse تحول سازمانیتحول سازمانی
برنامه های تحول اداری اساس بهره وری
ده برنامه تحول سازمانی(درسنامه آموزشی)
برنامه های تحول سازمانی
کارشناسان: افسانه درودیان- داخلی 2048 و خدیجه عینی- داخلی 2018
طرح تکریم
Collapse مدیران راهبردیمدیران راهبردی
خلاصه گزارش
کارشناس: رقیه ناجی- داخلی 2030
Collapse منو برنامه و بودجهمنو برنامه و بودجه
اهداف و وظایف
قوانین و مقررات
سامانه بودجه ریزی برمبنای عملکرد
کارشناسان: مژده ذوالفقار-داخلی 2019 و مهناز آشوری- داخلی 2046
Collapse آمارآمار
سالنامه آماری
سامانه BI
نظام نامه آماری
کارشناس: ناتالی گدایلو - داخلی 2039
پیوندهای مرتبطدانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.