۱۴۰۰ يکشنبه ۱۹ ارديبهشت

تشکیلات

ساختار سازمانی دانشگاه در مسیر تحول کمینه

در سال 1343 طرح تأسیس نخستین مؤسسه آموزش عالی خاص دختران با عنوان «مدرسه عالی دختران ایران» در پنجاه و هفتمین جلسه شورای مرکزی دانشگاهها به تصویب رسید.در سال تحصیلی 1355 – 1354، مدرسه عالی دختران ایران تبدیل به دانشگاه شد و در شهریور ماه 1362 نام آن به دانشگاه الزهرا(س) تغییر یافت. سازمان دانشگاه در این سال با ایجاد 2 معاونت: معاونت اداری و مالی، معاونت آموزشی و دانشجویی و تعداد 226 پست سازمانی که 68 پست آن مربوط به اعضاء هیأت علمی و تعداد 158 پست آن مربوط به کارکنان غیر هیأت علمی بود تدوین و سپس در سال 1369 با توجه به توسعه دانشگاه از نظر آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، به 3 معاونت که شامل معاونت اداری و مالی، معاونت امور دانشجویی و معاونت امور آموزشی و در مجموع 810 پست سازمانی (شامل 285 پست هیأت علمی و 525 پست کارکنان غیر هیأت علمی) ارتقاء یافت. با کسب موافقت قطعی ایجاد دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی و فنی و مهندسی از شورای گسترش آموزش عالی، در سال 1376 سازمان و تشکیلات دانشگاه بار دیگر اصلاح و به 4 معاونت که شامل معاونت اداری و مالی، معاونت دانشجویی و امور فرهنگی، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت پژوهشی و هم چنین دفتر طرح و برنامه، پژوهشکده زنان (نوع اول) و تعداد 27 گروه آموزشی و 3 گروه پژوهشی و تعداد 818 پست سازمانی (357 پست هیأت علمی و 461 پست کارکنان غیر هیأت علمی تغییر یافت. در سال 1382 با کسب مجوز تفکیک دانشکده های الهیات و ادبیات، تعداد دانشکده ها به 8 دانشکده افزایش یافت. دانشگاه باساختار سازمانی مصوب سال 1376 و دارا بودن 4 معاونت، 9 مدیریت، 8 دانشکده، 1 پژوهشکده، 37 گروه آموزشی و 3 گروه پژوهشی، 780 پست سازمانی (شامل 374 پست هیأت علمی و 406 پست غیر هیأت علمی) به فعالیت خود ادامه داد و از آنجاکه تجدید ساختار سازمانی، به عنوان بخشی از نظام مدیریت عملکرد می تواند ارتقای بهره وری و عملکرد را میسر سازد، بخش تشکیلات و بهبود روشها، بازنگری در ساختار و تشکیلات متناسب با نیازهای دانشگاه را از سال 1385، جزء اولویت های کاری خود قرار داد و نهایتا در راستای اجرای ماده 9 آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وپس از تصویب نمودار سازمانی دانشگاه در پنجمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه در تاریخ 22/3/92 و تایید نهایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 533178/15 مورخ 30/9/92، تشکیلات تفصیلی دانشگاه الزهرا با رعایت ضوابط و مقررات و تشکیل جلسات کارشناسی و تحلیلی در کارگروه تخصصی آموزش، تشکیلات و طبقه بندی مشاغل مورد تجدید نظر قرار گرفت و در تاریخ 24/9/93 پس از تصویب هیات اجرایی منابع انسانی به تایید دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید.
هم اکنون دانشگاه الزهرا با 5 معاونت، 16 مدیریت، 5 مرکز، 10 دانشکده، ا پژوهشکده، 48 گروه آموزشی و 3 گروه پژوهشی، 1640 پست سازمانی (شامل 830 پست هیأت علمی و 810 پست غیر هیأت علمی) جهت تحقق چشم انداز و دستیابی به اهداف کلان به فعالیت خود ادامه می دهد..
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/23
تعداد بازدید:
1541
تشکیلات
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.