۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن

معرفی همکاران

مدیر برنامه، بودجه و تحول سازمانی
دکترآزاده مداحی
دکتری حسابداری
شماره تماس مستقیم: 88041460
شماره فکس: 88613846
شماره داخلی: 2017-2016
پست الکترونیکی:a.maddahi@alzahra.ac.ir
اطلاعات بیشتر:
  http://staff.alzahra.ac.ir/madda
 
کارشناس دفتر
زهرا صالح آبادی
کارشناسی ارشد مدیریت IT
شماره تماس: 2016-2017
پست الکترونیکی:
za.salehabadi@alzahra.ac.ir 
 
 
 کارشناس مسئول تشکیلات
زهره قاسمی
کارشناسی ارشد مدیریت
شماره تماس: 2047
پست الکترونیکی:z.ghasemi@alzahra.ac.ir 
 
 کارشناس مسئول تحول سازمانی
افسانه درودیان
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
شماره تماس: 2048
پست الکترونیکی: doroudian@alzahra.ac.ir 
 
کارشناس تحول سازمانی
خدیجه عینی
کارشناسی ارشد مدیریت
شماره تماس: 2018
پست الکترونیکی:kh.eini@alzahra.ac.ir 
 
کارشناس مسئول بودجه
مژده ذوالفقار
کارشناسی ارشد MBA
شماره تماس: 2019
پست الکترونیکی:m.zolfaghar@alzahra.ac.ir 
 
 کارشناس بودجه
مهناز آشوری
کارشناسی ارشد MIS
شماره تماس: 2046
پست الکترونیکی:m.ashouri@alzahra.ac.ir 
 
کارشناس مسئول آموزش کارکنان
رقیه ناجی
کارشناسی ارشد MBA
شماره تماس: 2030
پست الکترونیکی:r.naji@alzahra.ac.ir 
 
 کارشناس  برنامه، بودجه و تحول سازمانی
زوفا بخشایش
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
شماره تماس: 2034
پست الکترونیکی:z.bakhshayesh@alzahra.ac.ir
 
 کارشناس IT
ناتالی گدایلو
دکتری رفتارحرکتی
شماره تماس: 2039
پست الکترونیکی:n.gedayloo@alzahra.ac.ir 
 
 کارشناس مسئول آمار و تحلیل اطلاعات
زهره رضازاده
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 
شماره تماس: 2991 
پست الکترونیکی: z.rezazadeh@alzahra.ac.ir 
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/27
تعداد بازدید:
3461
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.