۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

اعضای کنونی هیات امناء

اعضاء حقوقی:
• جناب آقای دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و رئیس هیأت امناء دانشگاه الزهرا(س).
• جناب آقای دکتر علی خطیبی، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه الزهرا(س).
• جناب آقای دکتر محمد سلیمانی، قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه.
• سرکار خانم فرحناز صبوحی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور.
• سرکار خانم دکتر فریده حق بین، رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء دانشگاه الزهرا(س).
اعضاء حقیقی: 1400/09/10
• جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی، عضو هیأت امناء دانشگاه الزهرا(س).
• سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی، عضو هیأت امناء دانشگاه الزهرا(س).
• جناب آقای دکتر رحیم ممبینی، عضو هیأت امناء دانشگاه الزهرا(س).
• جناب آقای مهندس محسن منصوری، عضو هیأت امناء دانشگاه الزهرا(س).
• جناب آقای مهندس علی سعیدی، عضو هیأت امناء دانشگاه الزهرا(س).
• سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه، عضو هیأت امناء دانشگاه الزهرا(س).

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/04
تعداد بازدید:
6328
هیات امنا
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.