۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن

برنامه های تحول اداری اساس بهره وری

اجرای صحیح برنامه های تحول اداری اساس بهره وری در دانشگاه


تحول یعنی فرآیند ذوب شدن اندیشه ها و باورها و رفتارهای سنتی و تثبیت ارزش های نوین و استقرار نظام های جدید. در عصر حاضر ،سازمان هایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی ،بتوانند مسیر تغییرات ودگرگونیها را نیز در آینده پیش‌بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر هدایت کنند.برای رسیدن به رشد ،توسعه و کمال باید تغییر و تحول ایجاد کرد.

سه دید گاه دررابطه با تحول وجود دارد:

روان شناختی: دیدگاهی که نوآوری را بیشتر یک امر روان شناختی و مربوط به میزان هوش و استعدادهای فردی تلقی می کند.

جامعه شناختی: دیدگاه اجتماعی که خلاقیت و نوآوری سازمانی را بیشتر امری جامعه شناختی و مربوط به فراهم آمدن محیط و زمینه مناسب برای بروز استعدادها می داند.

سیستمی: دیدگاه سیستمی است که ایجاد نوآوریها و استمرار و فراگیری آنها در سازمان را یک امر سازمانی یعنی فراتر از عوامل فردی و فراهم آوردن صرف امکانات و زمینه های لازم تلقی می کند .

تحول اداری:

تحول اداری تغییر نگرش مدیریت در بکارگیری و بازنگری واصلاح صحیح محورهای ذیل می باشد :

1- سرمایه انسانی : مهارتها ، دانش ، ساختار تشکیلاتی ، استعدادکارکنان و ...

2- سرمایه اطلاعاتی : پایگاه داده ها ، نظام اطلاعاتی ، شبکه و زیر ساختها و نرم افزارها ...

3- سرمایه پیوندی انسجام و هماهنگی کارکنان : کار سیستمی و مدیریت دانش

4- سرمایه سازمانی: فرهنگی و راهبری سازمان

برنامه های تحول اداری : برنامه ریزی صحیح و درست در راستای برنامه ریزی عملیاتی در روان سازی شرح وظایف سازمانی با نگرش افزایش ستانده ها ( خروجی ) و کاهش هزینه ها ( ورودی ) در جهت بهره وری لازم و سرمایه گذاری هزینه های موثر در اجرای کیفیت کار و نهایتاً در بوجود آوردن نتایج مطلوب و تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت باراستی آزمایی روند کاری هم پیوند با برنامه های راهبردی و اثر بخشی فعالیتهای سازمانی می باشند .

بهره وری:

1- انجام کار درست به شیوه صحیح و درست است

2- کارایی + اثر بخشی در کار است

3- نگاه هوشمندانه مستمر به بهبود روش کار است

4- توجه مستمر به نیازهای در حال تغییر است

5- سامان بخشیدن به مدیریت جامع عملکرد در جهت کیفیت انجام کار است .

برنامه تحول اداری و بهره وری دانشگاه:

- مطالعه و بررسی به منظور استقرار نظام مدیریت بهره وری و ارائه راه‌حل های اصلاحی.

- تهیه برنامه های لازم در خصوص ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری در دانشگاه

- استقرار نظام مدیریت بهره وری منابع انسانی.

- برنامه ریزی به منظور ایجاد تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف سازمانی.

- بستر سازی، توانمند سازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب برای تحقق عملی موضوع تحول مرتبط با وظایف دانشگاه

- انجام مطالعه و برنامه ریزی جامع در زمینه ایجاد تحول اداری

- اصلاح ساختار سازمانی و ساماندهی نیروی انسانی

- مستند سازی و اصلاح فرایندهای مورد عمل

- استقرار و اجرای نظام پیشنهادها

- استقرار و اجرای نظام جامع مدیریت عملکرد

- اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

- توانمند سازی و آموزش منابع انسانی

- اجرای برنامه تقویت مدیریت و توان کارشناسی (ایجاد بانک اطلاعات مدیران و حفظ سرمایه های انسانی)
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/23
تعداد بازدید:
2991
تحول اداری و بهره وری
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.