English |  سه شنبه, 20 آذر 1397  |  ورود به سايت  
سخن هفته کمينه

سخن ابزار پدید آمدن اندیشه و گران ترین سرمایه انسان است.مشارکت سکوت را از میان می برد و راه را برای پدیدار شدن سرمایه های فکری هموار می سازد.
سخن هفته به منظور بهره برداری از توان فکری شما فرهیختگان دانشگاه در فرایند همگانی و مشارکتی برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی ایجاد شده است. از این پس روزهای شنبه هر هفته یک سخن، پیام، مطلب و یا سوال در ارتباط با موضوعات راهبردی برای شما ارسال می گردد.خواهشمند است با توجه به مفهوم سخن و در نظر گرفتن شرایط دانشگاه الزهرا ؛ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و هر آنچه این سخن در ذهن شما متبادر می سازد را ،از طریق ایمیل شورای راهبردی به آدرس : rahbordi@alzahra.ac.ir به مشارکت بگذارید.
منتظر دریافت مطالب شما در طول هفته و درج جملات شما در صفحه " سخن هفته" هستیم.

 سخن اول  94/6/14

 سخن دوم  94/6/21

 سخن سوم  94/6/28

 سخن چهارم  94/7/4

سخن پنجم    94/7/11

سخن ششم   94/7/11