English |  سه شنبه, دي 28, 1395  |  ورود به سايت  

درباره...

هرکه دانش آموزد و به کار بندد و آن را برای خدای تعالی تعلیم دهد، در ملکوت آسمانها بزرگش خوانند و گویند، برای خدا یاد گرفت، برای خدا عمل کرد، برای خدا تعلیم داد.

                                                                                                                                           امام صادق (علیه السلام)


همان گونه که جوامع بشری از سنتی بودن به صنعتی شدن و از صنعتی شدن به فراصنعتی شدن گام برمی دارند، علوم ، فنون و تکنولوژی هم رو به تکامل ، دگرگونی و پیشرفت است و به موازات این تغییرات است که اهمیت و لزوم بارزتر می گردد.  آموزش کارکنان یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر است که باید بطور مستمر و با مجموع فرآیندهای مدیریت مورد توجه قرار گیرد تا سایر فعالیت های مدیریت ، بتواند مثمر ثمر واقع گردد. آموزش در حقیقت یکی از راههای اصولی و منطقی هدایت تلاشهای کارکنان در سازمان است و باعث بکارگیری استعدادهای نهفته ، به کاراندازی قدرت تخیل و بوجودآمدن حس انعطاف پذیری فکری لازم در کارکنان خواهد شد و زمانی می تواند مفید و مؤثر واقع گردد که با نیازهای معنوی ، مادی و روحی حال و آینده کارکنان هماهنگی داشته باشد. 


آخرین اخبارآموزش
برگزاری کارگاه آموزشی " شناخت و برخورد با بیماری های شایع زنان "
کارگاه آموزشی " شناخت و برخورد با بیماری های شایع زنان "  با همکاری اداره بهداشت و سلامت معاونت دانشجویی ، در دو گروه به مدت 2 ساعت ، روز سه شنبه...


گزارش عملکرد واحد آموزش کارکنان در خرداد و تیر 1395
1. برگزاری کارگاه آموزشی – تخصصی "روشهای برقراری ارتباط تلفنی " از تاریخ 1/3/95 لغایت 11/3/95 به مدت 8 ساعت برای 50 نفر از اعضای دانشگاه در دو گ...


گزارش عملکرد واحد آموزش کارکنان در فروردین و اردیبهشت 95
    برگزاری کارگاه آموزشی – عمومی " آشنایی با دیابت و روشهای پیشگیری از آن " در تاریخ 6/2/95 به مدت 2 ساعت برای 208 نفر از اعضای دانشگ...


بخشنامه آموزش ضمن خدمت اعضای غیر هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)
به استناد طرح جامع آموزش اعضای غیرهیات علمی مصوب 15/4/93 هیات اجرایی منابع انسانی ، موارد ذیل اعلام می گردد: بخشنامه آموزش ضمن خدمت اعضای غیر هیات عل...


عملکرد واحد آموزش کارکنان
گروه آموزش مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه الزهرا به منظور توانمندسازي و ارتقاي سطح دانش، بينش و مهارت اعضا، آماده سازی آنان جهت ا...


آشنایی با دیابت و روشهای پیشگیری از آن آشنایی با دیابت و روشهای پیشگیری از آن
کارگاه آموزشی " آشنایی با دیابت و روشهای پیشگیری از آن "  با همکاری اداره بهداشت و سلامت معاونت دانشجویی ، به مدت 2 ساعت  روز دوشنبه مورخ 6/...