English |  پنجشنبه, 27 دي 1397  |  ورود به سايت  

درباره...

هرکه دانش آموزد و به کار بندد و آن را برای خدای تعالی تعلیم دهد، در ملکوت آسمانها بزرگش خوانند و گویند، برای خدا یاد گرفت، برای خدا عمل کرد، برای خدا تعلیم داد.

                                                                                                                                           امام صادق (علیه السلام)


همان گونه که جوامع بشری از سنتی بودن به صنعتی شدن و از صنعتی شدن به فراصنعتی شدن گام برمی دارند، علوم ، فنون و تکنولوژی هم رو به تکامل ، دگرگونی و پیشرفت است و به موازات این تغییرات است که اهمیت و لزوم بارزتر می گردد.  آموزش کارکنان یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر است که باید بطور مستمر و با مجموع فرآیندهای مدیریت مورد توجه قرار گیرد تا سایر فعالیت های مدیریت ، بتواند مثمر ثمر واقع گردد. آموزش در حقیقت یکی از راههای اصولی و منطقی هدایت تلاشهای کارکنان در سازمان است و باعث بکارگیری استعدادهای نهفته ، به کاراندازی قدرت تخیل و بوجودآمدن حس انعطاف پذیری فکری لازم در کارکنان خواهد شد و زمانی می تواند مفید و مؤثر واقع گردد که با نیازهای معنوی ، مادی و روحی حال و آینده کارکنان هماهنگی داشته باشد. 


آخرین اخبارآموزش
برگزاری دوره آموزشی تخصصی مدیریاری حرفه ای ویژه مسئولین دفاتر دانشگاه برگزاری دوره آموزشی تخصصی مدیریاری حرفه ای ویژه مسئولین دفاتر دانشگاه
دوره آموزشی تخصصی مدیریاری حرفه ای با هدف ارتقا توانمندی مسئولین دفاتر دانشگاه در آبان، آذر و دی ماه سال 97 به مدت چهل ساعت در دو گروه برگزار گردید. پ...


برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ساختار تشکیلاتی، برنامه راهبردی و عملیاتی و  فرآیندهای دانشگاهی برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ساختار تشکیلاتی، برنامه راهبردی و عملیاتی و فرآیندهای دانشگاهی
کارگاه سوم دوره توجیهی اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی با هدف تبادل اطلاعات و پاسخگویی به پرسشهای اعضا در خصوص ساختار تشکیلاتی، برنامه راهبردی و عملیاتی ...


برگزاری کارگاه آموزشی آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی برگزاری کارگاه آموزشی آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی
کارگاه دوم دوره توجیهی اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی با موضوع آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با هدف تبادل اطلاعات،بیا...


برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی مراقبین امتحانی  برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی مراقبین امتحانی
 نظر به تصویب آیین نامه امتحانات ،گروه آموزش مدیریت برنامه، بودجه با همکاری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی،  با هدف برگزاری هر چه منظم امتحا...


برگزاری کارگاه آموزشی فرهنگ سازمانی، ارتباط موثر با محیط و دیگران برگزاری کارگاه آموزشی فرهنگ سازمانی، ارتباط موثر با محیط و دیگران
کارگاه اول دوره توجیهی اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی با موضوع فرهنگ سازمانی، ارتباط موثر با محیط و دیگران توسط گروه آموزش مدیریت برنامه بودجه در تاریخ ...


برگزاری دوره آموزشی توجیهی ویژه اعضای هیات علمی
در اجرای مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه، دوره آموزشی توجیهی جهت بهره برداری اعضای محترم هیات علمی با وضعیت استخدامی رسمی – آزمایشی ، توسط گروه آ...


برگزاری کارگاه آموزشی مکانیزه نمودن درخواست های آموزشی دانشجویان
   نظر به اینکه از نیم سال آینده درخواست های حل مشکلات آموزشی دانشجویان از طریق سامانه گلستان بررسی خواهد شد، مدیریت برنامه، بودجه با همکار...


برگزاری دوره آموزشی شغلی تخصصی خبرنویسی برگزاری دوره آموزشی شغلی تخصصی خبرنویسی
مدیریت برنامه، بودجه دوره آموزشی خبرنویسی را به منظور آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم اساسی در خبرنویسی، عناصر و ارزشهای خبری، سبک ها و قواعد استاندارد ...


پایان دوره آموزشی توجیهی اعضای هیات علمی پیمانی پایان دوره آموزشی توجیهی اعضای هیات علمی پیمانی
در اجرای مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه، دوره آموزشی توجیهی جهت بهره برداری اعضای محترم هیات علمی با وضعیت استخدامی پیمانی، توسط گروه آموزش مدیریت برن...


برگزاری دوره آموزشی توجیهی ویژه اعضای هیات علمی پیمانی
به استناد مصوبه هیات رئیسه دانشگاه، دوره آموزشی توجیهی بدو استخدام جهت بهره برداری اعضای محترم هیات علمی با وضعیت استخدامی پیمانی، توسط گروه آموزش مدی...