English |  سه شنبه, 20 آذر 1397  |  ورود به سايت  
جستجوی اخبار
اخبار و اطلاعیه ها
07

ابلاغ برنامه عملیاتی سال 95 دانشگاه الزهرا(س) به دانشکده ها


به استناد مصوبه نوزدهم صورتجلسه سومین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه مورخ 14/10/94 مبنی بر تصویب کلیات برنامه عملیاتی دانشگاه الزهرا (س) و مصوبه اول بیست ویکمین نشست کمیته تلفیق دانشگاه مورخ 15/10/94، برنامه عملیاتی سال 1394 و 1395 که با مشارکت ارزشمند روسای دانشکده ها و اعضای کمیته های تخصصی تدوین شد، در تاریخ 1/11/94 توسط رئیس دانشگاه به کلیه دانشکده ها با ذکر نکات ذیل ابلاغ گردید.

نکات :
1. تدوین برنامه عملیاتی دانشکده بر اساس اهداف هفتگانه  و اولویت های کوتاه مدت صورت گرفته است.
2. حرکت در مسیر این برنامه در دو بخش برنامه عملیاتی اختصاصی دانشکده و الگوی مشترک ابلاغ گردیده است.
3. اهداف هفتگانه مبنای ارزیابی دانشکده ها خواهد بود، لذا اهداف لحاظ نشده در برنامه عملیاتی اختصاصی دانشکده با بهره گیری از الگوی مشترک قابل جبران است.
4. عملکرد دانشکده ها مورد ارزیابی سه ماهه قرار خواهد گرفت و نتایج ارزیابی عملکرد بر اساس این برنامه،  مبنای هرگونه افزایش، تخصیص بودجه و بهره مندی امکانات قرار خواهد گرفت.
5. در صورت نیاز و درخواست دانشکده ها جلسات توجیهی – آموزشی برای چگونگی اجرای برنامه عملیاتی و رفع هرگونه ابهام برگزار خواهد شد.
6. شاخص ها و زیر شاخص های ارائه شده می تواند دانشکده را در کمی سازی عملکرد و برنامه ریزی مطابق با پیشینه یاری رساند، بدیهی است افزودن شاخص های جدید به فراخور وضعیت دانشکده می تواند در تعمیق برنامه موثر باشد.
7. نظرات اصلاحی و کمال بخش تمامی اعضا در بازنگری های دوره ای کمیته تلفیق مورد توجه قرار گرفته و نسبت به رفع موانع و تسهیل اجرا، اقدام خواهد شد.

تعداد مشاهده خبر: (1884)
گروه خبر: شورای راهبردی
کد خبر: 570

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: