English |  چهارشنبه, 26 دي 1397  |  ورود به سايت  
جستجوی اخبار
اخبار و اطلاعیه ها

(آرشیو ماه مرداد 1395)

18
چکیده: برگزاری 3 جلسه با نماینده مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت تطبیق اتوماسیون اداری با تشکیلات مصوب دانشگاه ورفع مغایرت های موجود و بررسی راهکارهای ایجاد وحدت رویه در سطوح دسترسی کاربران، چگونگی آرشیو اطلاعات در شرایط جابجایی پست های سازمانی، تعریف واحدهای پژوهشی مستقل و ...
18
چکیده: مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری به منظور تدوین نهایی طرح تکریم ارباب رجوع در دانشگاه الزهرا(س) و تعیین شاخص های آن، با طراحی فرم های نظرسنجی ، انجام تحقیقات میدانی و مصاحبه به شناسایی انتظارات دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی پرداخت.
18
چکیده: کارگروه تخصصی تحول اداری با برگزاری 3 جلسه کارشناسی در اردیبهشت ماه سال جاری موفق به انجام اقدامات ذیل شده است: 1.      ادامه بررسی پیش نویس اولیه طرح تکریم ارباب رجوع دانشگاه 2.      تفکیک اطلاعات شاخص های تکریم ارباب رجوع جهت شناسایی انتظارات سه گروه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی 3.&nbs... ادامه »
18
چکیده: در اجراي مصوبه اول صدو سومین نشست هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه مورخ 11/11/94 به منظور ایجاد روحیه مشارکت در حل مسائل سازمانی و پویایی دردانشگاه، فرایند هاي پذیرش و بررسی پیشنهادها باز طراحی گردید و نظام پیشنهادها فعالیت خود را مجددا در سال 1395 آغاز نمود. 1.      برگزاری 5 جلسه کارشناسی کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها با... ادامه »
18
چکیده: برگزاری 1 جلسه کمیته فضا جهت اختصاص فضا به نیاز واحدها
18
چکیده: برگزاری چهار جلسه ستاد بهسازی عناصر بصری دانشگاه با موضوعات: 1.      ارائه فاز صفر پروژه "مطالعه و بررسی وضعیت موجود تابلوهای محوطه دانشگاه" در هیات رئیسه دانشگاه 2.      طراحی تابلوهای سردر راهنما، جهت یاب برای فضاهای تازه تاسیس دانشگاه مثل کتابخانه مرکزی، رستوران، تاقدیس یاس، مرکز همایش ها و مسج... ادامه »
18
چکیده: 1.      ارسال اصلاحیه نهایی موافقتنامه بودجه تفصیلی  سال 1393 به وزارت علوم تحقیقات وفناوری 2.      ارسال دستورالعمل پیشنهاد بودجه  وفرم عملکرد وپیشنهاد بودجه سال  1395  به کلیه واحدها 3.      برگزاری یک جلسه کارشناسی کمیته تخصصی بودجه، در فروردین ماه س... ادامه »
18
چکیده:     برگزاری کارگاه آموزشی – عمومی " آشنایی با دیابت و روشهای پیشگیری از آن " در تاریخ 6/2/95 به مدت 2 ساعت برای 208 نفر از اعضای دانشگاه با همکاری اداره بهداشت و سلامت معاونت دانشجویی