English |  پنجشنبه, 27 دي 1397  |  ورود به سايت  
جستجوی اخبار
اخبار و اطلاعیه ها

(آرشیو ماه خرداد 1397)

09
چکیده: مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دوره های آموزشی " مدیریت دانش سازمانی " و     " مدیریت سبز" را بصورت غیرحضوری برگزار می نماید. فایل آموزشی دوره مربوطه از روز دوشنبه مورخ 7/3/97 جهت بهره برداری اعضای محترم دانشگاه روی سایت این مدیریت ، قسمت فایل های آموزشی قرار گرفت. آزمون دوره مذکور پس از هماهنگی های لازم در هفته پایانی ت... ادامه »