English |  چهارشنبه, 26 دي 1397  |  ورود به سايت  
جستجوی اخبار
اخبار و اطلاعیه ها

(آرشیو ماه خرداد 1395)

27
چکیده: پیشنهادهای رسیده به دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در سال های 1393و1394و1395
27
چکیده: به منظور ارزیابی و بررسی پیشنهادهای واصله از دبیرخانه کمیته ای مرکب از مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری، نمایندگان تام الاختیار معاونین دانشگاه، کارشناس دبیرخانه نظام پیشنهادها و دو نفر کارشناس مجرب و آگاه به امور دانشگاه، در اسفند سال  1394 تشکیل شد و تاکنون با برگزاری 5 جلسه کارشناسی ضمن برنامه ریزی جهت فعالیتهای آتی کمیته، به بررسی... ادامه »
27
چکیده: نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها پس از اصلاح فرایند در کارگروه تحول اداری در جلسه مورخ  11/11/94 هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه  به تصویب رسید.
27
چکیده: در اجراي مصوبه اول صد و سومین نشست هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه مورخ 11/11/94 به منظور ایجاد روحیه مشارکت در حل مسائل سازمانی و پویایی دردانشگاه، فرایند هاي پذیرش و بررسی پیشنهادها باز طراحی گردید و نظام پیشنهادها فعالیت خود را مجددا در سال 1395 آغاز نمود.  تشکیل 4جلسه کارگروه تحول اداری با موضوع بررسی و بازنگری نظام نامه پذیرش و بررسی پیشن... ادامه »
04
چکیده: در اجراي مصوبه اول صدو سومین نشست هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه الزهرا مورخ 11/11/94 به منظور ایجاد روحیه مشارکت در حل مسائل سازمانی و ایجاد پویایی دردانشگاه ، فرایند های پذیرش و بررسی پیشنهادها باز طراحی گردید و نظام پیشنهاد های دانشگاه الزهرا فعالیت خود را مجددا در سال 1395 آغاز نمود.  پیشنهاهای خود را با رعایت نکات ذیل به دبیرخانه نظام ... ادامه »
03
چکیده: به استناد طرح جامع آموزش اعضای غیرهیات علمی مصوب 15/4/93 هیات اجرایی منابع انسانی ، موارد ذیل اعلام می گردد: بخشنامه آموزش ضمن خدمت اعضای غیر هیات علمی