English |  پنجشنبه, 27 دي 1397  |  ورود به سايت  
جستجوی اخبار
اخبار و اطلاعیه ها

(آرشیو ماه اردیبهشت 1395)

27
چکیده: 1. ارسال  نامه افزایش اعتبار از محل درآمد اختصاصی جهت کسب موجوز دریافت از اعتبار از خزانه در پنج مرحله  2. دریافت موافقتنامه تامین فضاهای آموزشی وکمک آموزشی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سال 1394 3. دریافت موافقتنامه تعمیر وتجهیز و محوطه سازی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سال 1394 4. برگزاری 3 جلسه کارشناسی کمیته تخصصی بودجه، در بهمن و... ادامه »
27
چکیده: 1. ارسال اطلاعات آماری تعداد دانشجویان ( به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی)، تعداد کارکنان( به تفکیک دانشکده ها، معاونت ها، پژوهشکده ها و واحد های مختلف دانشگاه) همچنین تعداد اعضای هیات علمی (به تفکیک دانشکده و پژوهشکده ها) به معاونت دانشجویی به منظور پیش بینی بودجه و برنامه ریزی برای کار دانشجویی  2. ارسال اطلاعات تکمیلی پایه دانشگاه الزهرا (س)... ادامه »
27
چکیده: 1. ارائه گزارشی از وضع موجود و سرانه های آموزشی فضای کالبدی دانشگاه به تفکیک دانشکده ها و وضع موجود و سرانه های غیر آموزشی فضای کالبدی دانشگاه به تفکیک ، پژوهشکده ها و مراکز و واحدها جهت بهره برداری در طرح جامع فضای کالبدی دانشگاه  2. ارسال کلیه درخواست های مربوط به توسعه فضای کالبدی دانشکده ها، معاونت ها و مدیریت ها به کمیته فضا جهت بهره برد... ادامه »
27
چکیده: کارگروه تخصصی تحول اداری با برگزاری 4 جلسه کارشناسی در بهمن و اسفند ماه سال جاری موفق به انجام اقدامات ذیل شده است: 1. بررسی نهایی و تصویب نظام نامه پذیرش و بررسی پیشنهادها و ارسال آن به هیات اجرایی منابع انسانی. 2. بررسی گزارش وضعیت موجود شاخص های  طرح تکریم ارباب رجوع در دانشگاه به تفکیک حوزه ریاست، معاونین و دانشکده ها  3. بررسی پیش... ادامه »
27
چکیده: در جهت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در دانشگاه الزهرا(س)، پیش نویس اولیه طرح، شامل: مقدمه، تعاریف و اصطلاحات، اهداف حیطه شمول،، ارکان، شاخص ها و بودجه و اعتبارات، تهیه و جهت بررسی به کارگروه تخصصی تحول اداری ارسال گردید
27
چکیده: گروه آموزش مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه الزهرا به منظور توانمندسازي و ارتقاي سطح دانش، بينش و مهارت اعضا، آماده سازی آنان جهت ارتقا به سطوح شغلی بالاتر و توسعه مهارت های مدیران برای ایفای موثر نقش ها و وظایف مدیریتی در سال1394 فعالیت هایی به شرح ذیل انجام داده است:  - 3593 نفر ساعت آموزش مدیران((اعضای هیات علمی و غیر هی... ادامه »
08
آشنایی با دیابت و روشهای پیشگیری از آن
چکیده: کارگاه آموزشی " آشنایی با دیابت و روشهای پیشگیری از آن "  با همکاری اداره بهداشت و سلامت معاونت دانشجویی ، به مدت 2 ساعت  روز دوشنبه مورخ 6/2/95 با حضور 200 نفر از اعضای محترم دانشگاه در سالن دکتر تورانی ساختمان خوارزمی برگزار گردید. تدریس دوره توسط جناب آقای دکتر مجید ولی زاده ، فوق تخصص غدد بیمارستان طالقانی ، انجام شد .