مدیریت برنامه،بودجه،تحول اداری و بهره وری دانشگاه الزهرا


10

نظرسنجی الکترونیکی از دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

نظرسنجی الکترونیکی از دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی
مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، سامانه CRM را باهدف طرح تکریم ارباب رجوع راه اندازی می نماید. دانشجویان محترم می توانند هر زمان در طول سال با مراجعه به این سیستم نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با فرایندهای فعال، واحدمورد مراجعه و ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان ثبت نمایند. 
(کد کاربری و رمز عبور برای ورود به سیستم شماره دانشجویی هر فرد می باشد).  

جهت شرکت در نظرسنجی به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
 

http://crm.alzahra.ac.irتعداد مشاهده خبر: (275)
گروه خبر: اخبار کل
کد خبر: 5730