شنبه، 5 مهر 1399  |  ورود  
توجه

سامانه مدیریت مستندات

آخرین اخبار و رویدادها
برگزاری دومین جلسه کمیسیون دائمی دوره ششم هيأت امناي دانشگاه الزهرا(س)  مورخ 06/05/99 برگزاری دومین جلسه کمیسیون دائمی دوره ششم هيأت امناي دانشگاه الزهرا(س) مورخ 06/05/99
دومین جلسه کمیسیون دائمی دوره ششم هيأت امناي دانشگاه الزهرا(س) ، با ریاست آقای دکتر جعفر توفیقی، دبیری رئیس دانشگاه، خانم دکتر مهناز ملانظری و باحضور ...


اعلام نتایج فراخوان نظام پیشنهادات دانشگاه الزهرا با موضوع ثبت پیشنهاد و تجربه در زمینه آموزش مجازی و دورکاری
در فراخوان با موضوع ثبت پیشنهاد و تجربه در زمینه آموزش مجازی و دورکاری که به مدت ۲ ماه فعال بوده است ،تعداد ۲۰ پیشنهاد و تجربه ثبت شده است که بر اساس ...


برگزاری دوره آموزشی مقدماتی" کارمند توانمند"
مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی دوره آموزشی مقدماتی" کارمند توانمند" را جهت بهره‌برداری اعضای محترم غیرهیات علمی دانشگاه برگزار نمود. ای...


برگزاری آزمون دوره آموزشی قوانین و نظام دورکاری برگزاری آزمون دوره آموزشی قوانین و نظام دورکاری
مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی با همکاری مرکز آموزش مجازی، آزمون دوره آموزشی مجازی" قوانین و نظام دورکاری" را روز شنبه بیست و هفتم اردی...


برگزاری دوره آموزشی قوانین و نظام دورکاری
مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی دوره آموزشی مجازی" قوانین و نظام دورکاری" را جهت بهره برداری کلیه اعضای محترم غیر هیات علمی دانشگاه برگز...


برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی
مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی، دوره آموزشی " مبارزه با پولشویی "را جهت بهره برداری همکاران امور مالی، برنامه و بودجه، امور اداری، تدار...


دومین فراخوان نظام پیشنهادها با موضوع دورکاری و آموزش مجازی دومین فراخوان نظام پیشنهادها با موضوع دورکاری و آموزش مجازی
دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیتهای اداری و آموزشی دانشگاه، و کسب بهت...


ابلاغ برنامه عملیاتی سال 1399 دانشگاه الزهرا ابلاغ برنامه عملیاتی سال 1399 دانشگاه الزهرا
برنامه عملیاتی سال 1399 شمسی دانشگاه الزهرا (س) به همت کلیه معاونین، روسای دانشکده هاو مدیران حوزه ها و تلاش بی شائبه همکاران مدیریت برنامه، بودجه و ...


پیوستن دانشگاه الزهرا به کنسرسیوم دانشگاه پژوهی
دانشگاه الزهرا و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ به منظور همکاری و همکنشی و مشارکت فعال برای ایجاد کنسرسیوم دانشگاهی در زمینه ت...


برگزاری دومین نشست عادي از دوره ششم هيأت امناي دانشگاه الزهرا(س)  مورخ 28/11/98 برگزاری دومین نشست عادي از دوره ششم هيأت امناي دانشگاه الزهرا(س) مورخ 28/11/98
دومین جلسه هيأت امناي دانشگاه الزهرا(س) در دوره ششم، به ریاست دکتر عبدالرضا باقری (قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هيأت هاي امناء و هیأت های ممیزه) و با حض...


 

 

 

     

links