English |  چهارشنبه, آذر 17, 1395  |  ورود به سايت  
آموزش اعضای غیر هیات علمی

 

اخبار و رویدادهاهمایش ها
برگزاری کارگاه آموزشی " شناخت و برخورد با بیماری های شایع زنان "
کارگاه آموزشی " شناخت و برخورد با بیماری های شایع زنان "  با همکاری اداره بهداشت و سلامت معاونت دانشجویی ، در دو گروه به مدت 2 ساعت ، روز سه شنبه...


تشکیل جلسات کمسیون دانمی و هيأت امناي دانشگاه الزهرا(س)
 چهارمین نشست عادي از دوره پنجم هيأت امناي دانشگاه، در تاریخ 24/3/95 با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.


گزارش عملکرد واحد بودجه در خرداد و تیر 1395
1. دریافت ابلاغ بودجه مصوب وضوابط اجرایی سال 1395 2. جمع آوری عملکرد واحد ها وتهیه پیش نویس ابلاغ بودجه واحد های دانشگاه 3. تهیه ،تنظیم،تصویب وارسال...


گزارش عملکرد کمیته ساماندهی فضای کالبدی دانشگاه الزهرا(س) در خرداد و تیر 1395
برگزاری یک جلسه کمیته فضا جهت اختصاص فضا به واحدهای سازمانی


گزارش عملکرد کارگروه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در خرداد و تیر 1395
1. تصویب بخشنامه نظام پیشنهادها بخشنامه نظام پیشنهادها به انضمام نظام نامه نظام پیشنهادها، نامه اداری و انگیزشی جهت جلب مشارکت همکاران در تاریخ 3/3/9...


گزارش عملکرد کارگروه تخصصی تحول اداری هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه الزهرا(س) در خرداد و تیر 1395
کارگروه تخصصی تحول اداری با برگزاری 4 جلسه کارشناسی در خرداد و تیرماه ماه سال جاری موفق به انجام اقدامات ذیل شده است: 1. ادامه بررسی و جمع بندی اولیه...


گزارش عملکرد کارگروه طرح تکریم ارباب رجوع دانشگاه الزهرا(س) در خرداد و تیر 1395
انجام مصاحبه با ارباب رجوعان داخلی دانشگاه اعم از دانشجویان، اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی و دریافت و ثبت انتظارات و پیشنهادات آنان در راستای ...